BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Mostly photos and photo albums captured in Norway during WWII. But there will always be section of photos and photo albums from around the world.

Rune Kjenstad's profile
Username Rune Kjenstad
Status active
Joined Sep 16, 2012
Location/hjemsted Mandatory/Må fylles inn Trondheim, Norway
Interests/interesse Local history, with tram history as a special field
Website( optional) http://sporveishistoriskforening.no/
files uploaded 0
Last comment
Click to see all comments made by Rune Kjenstad

09/16/12 at 09:34Trikken passerer Fønix hotel og svinger over Torvet. Tilhengeren er "sjelden vare". Den er en av 8 nødinnkjøp fra Oslo under første verdenskrig. Fem ble beholdt som reserve og tatt i bruk igjen under andre verdenskrig. De små vognene var opprinnelige hestesporvogner, men ble bygget om til tilhengere da Kristiania elektrifiserte nettet. I Trondheim ble de sporet om til meterspor, men ellers beholdt slik de var.