BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Mostly photos and photo albums captured in Norway during WWII. But there will always be section of photos and photo albums from around the world.

Espenei's profile
Username Espenei
Status active
Joined Jul 16, 2009
Location/hjemsted Mandatory/Må fylles inn Narvik
Interests/interesse verdenskrigen
files uploaded 0
Last comment
Click to see all comments made by Espenei

07/20/09 at 09:41Ifølge en kilde som er godt kjent i området er dette bildet tatt ved grenseboligen på Ofotbanen. Det vil si at tyskerne nærmest sto på riksgrensen til Sverige.