BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Mostly photos and photo albums captured in Norway during WWII. But there will always be section of photos and photo albums from around the world.

olavb's profile
Username olavb
Status active
Joined Oct 02, 2009
Location/hjemsted Mandatory/Må fylles inn Langhus
Interests/interesse Generell interesse i 2. verdenskrig
files uploaded 0
Last comment
Click to see all comments made by olavb

03/23/20 at 12:37Dette bildet er fra Bangsund. Kryssing av Straumen etter at brua ble sprengt. Her er det tidevannsstrøm, og det er tydelig at flåten er dratt langt oppover av strømmen.